Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Morski w Gdyni
 Uniwersytet Śląski Uniwersytet Śląski w Katowicach – Lider PKPol Państwowy Instytut Geologiczny PAN w Warszawi

Państwowy Instytut Geologiczny PIB w Warszawie

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Politechnika Gdańska w Gdańsku

Politechnika Gdańska w Gdańsku

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Łódzki w Łodzi Uniwersytet Łódzki w Łodzi
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Politechnika Warszawska w Warszawie

Politechnika Warszawska w Warszawie

 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Politechnika Warszawska w Warszawie Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie