Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Morski w Gdyni
 Uniwersytet Śląski Uniwersytet Śląski w Katowicach – Lider PKPol Państwowy Instytut Geologiczny PAN w Warszawie Państwowy Instytut Geologiczny PIB
w Warszawie
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Politechnika Gdańska w Gdańsku Politechnika Gdańska w Gdańsku
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Uniwersytet Łódzki w Łodzi Uniwersytet Łódzki w Łodzi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Politechnika Warszawska w Warszawie Politechnika Warszawska w Warszawie
 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Politechnika Warszawska w Warszawie Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie
 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Instytut Oceanologii PAN w Sopocie