Wystawa “Działalność Polskiego Konsorcjum Polarnego”

Wystawa przedstawia poszczególne instytucje zrzeszone w Polskim Konsorcjum Polarnym, oraz ich działalność związaną
z rejonami polarnymi. Na planszach zawarta jest też informacja opisująca historię i celowość polskich badań w strefach okołobiegunowych.

Dotychczasowe miejsca ekspozycji

– w Krakowie w pobliżu Barbakanu, wraz z wystawą „Biało-czerwona na Białym” podczas międzynarodowego Kongresu Arctic Science Summit Week 2013;
– w centrum miasta Sosnowiec [2013];
– przed Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w związku z Dniami Narodowego Centrum Nauki na Śląsku [2013];
– na Międzynarodowym Lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach [2013];
– w Chorzowie podczas Regionalnego Festiwalu Nauk Polarnych [2013];
– w Gdyni na Skwerze Kościuszki (Dni Morza) [2013];
– w Raciborzu podczas Regionalnych Dni Nauki [2013];
w Sejmie Rzeczpospolitej Polski w Warszawie [2013];
– we Wrocławiu w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w centrum miasta (35. Sympozjum Polarne) [2014];
– podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Gdyni [2014];
– na Jubileuszu 40-lecia Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie w Toruniu [2015];
na Śląskim Festiwalu Nauki, Katowice [2016];
– podczas wystawy “Arktyka i Antarktyka – 200 lat polskich badań polarnych” w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu  [2019]

 Wiadomości o wystawie

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=01B4C42EE09C83CDC1257C0000506027

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia wystawy

Koszty transportu po stronie wypożyczającego.
Za stronę techniczną odpowiedzialna jest Elżbieta Łepkowska: elzbieta.majchrowska[@]us.edu.pl

Informacje techniczne

– wystawa otwarta, własne stojaki i profile aluminiowe, betonowe stopy,
 – wydruk odporny na warunki atmosferyczne – możliwość zainstalowania na zewnątrz w miejscach osłoniętych od wiatru.
– 11 plansz dwustronnych (stan na styczeń 2020), format plansz: szer. 140 cm x 85 cm, wysokość nóg: 200 cm.
– przy najprostszym układzie rozłożenia długość ok. 10m, szerokość ok 1m; wysokość 2m.
– w zestawie pokrowce ułatwiające bezpieczny transport.