Pierwszym celem PKPol było zorganizowanie prestiżowego kongresu – Arctic Science Summit Week 2013 (ASSW 2013), który miał miejsce w Krakowie, w kwietniu 2013 r. Odbywający się corocznie od 1999 roku kongres to spotkania kluczowych, międzynarodowych organizacji zajmujących badaniami Arktyki, koordynowane przez International Arctic Science Committee (IASC). W Polsce ASSW zgromadził największą w swej dotychczasowej historii liczbę uczestników – 400 naukowców, liczne grono polityków i dyplomatów z 25 krajów świata. Zarówno władze Międzynarodowego Komitetu Badań Arktyki (IASC) jak i sami uczestnicy uznali go za niezwykle udane i zorganizowane w sposób nowatorski wydarzenie.

Mając na uwadze sukces kongresu ASSW w Krakowie,  Członkowie Polskiego Konsorcjum Polarnego postanowili przedłużyć zawarte porozumienie na dalsze lata, poszerzając znacznie cele i zakres działań. Do PKPol dołączyły dalsze instytucje, w tym zwłaszcza zajmujące się badaniami naukowymi w Antarktyce.