Narodowy Program Badań Polarnych

„Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017-2027”

– skierowany do szerokiego grona odbiorców dokument mający na celu zarysowanie stanu oraz zdefiniowanie kierunków rozwoju polskich badań polarnych w ciągu najbliższej dekady.


”Zielono-biała księga polskich badań polarnych”

– szczegółowe opracowanie, które przedstawia aktualny stan polskich badań przyrodniczych prowadzonych w obszarach polarnych oraz sugeruje główne kierunki rozwoju tych badań w Polsce, z uwzględnieniem ich znaczenia edukacyjno-poznawczego oraz społecznej i ekonomicznej użyteczności.

Linki do wersji pre-print:

Program jest koordynowany przez Polskie Konsorcjum Polarne oraz Komitet Badań Polarnych PAN.