Narodowy Program Badań Polarnych


 

 

 

 

 

Komitet Badań Polarnych PAN i Polskie Konsorcjum Polarne jako reprezentanci środowiska polskich naukowców pracujących w obszarach polarnych zgodnie uznały, że istnieje potrzeba stworzenia jednolitego Narodowego Programu Badań Polarnych na następną dekadę. 

Na program składać się będą dwa opracowania:

 


ARCHIWUM - dyskusja nad Programem

Uwagi wstępne do nowego Polskiego Programu Badań Polarnych – prof. Jan Marcin Węsławski (pdf)

Komentarze i sugestie przed workshopem 2 grudnia 2015:

  • stan z dnia 20 lipca 2015 (pdf)
  • 20 lipca – 8 września 2015 (pdf)
  • 2 października 2015 (pdf)
  • 3 października 2015 (pdf)
  • 12 października 2015 (pdf)
  • 17 października 2015 (pdf)
  • 29 października 2015 (pdf)
  • 14 listopada 2015 (pdf)

14 stycznia 2016 – sugestia Przewodniczącego prof. Jana Marcina Węsławskiego (pdf)