Raporty – działalność Polskiego Konsorcjum Polarnego

 


Logo


Prezentacja o Polskim Konsorcjum Polarnym

  • wersja angielska (*.pdf)

 


Ulotka informacyjna

 


Plakat

 

 


Naklejka

  • wersja angielska 12x10cm (*.jpg)