Raporty – działalność Polskiego Konsorcjum Polarnego


Logo


Prezentacja o Polskim Konsorcjum Polarnym

  • wersja angielska (*.pdf)

Ulotka informacyjna


Plakat


Naklejka

  • wersja angielska 12x10cm (*.jpg)