Konferencja “Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium” przesunięta na 2021 r.

W związku z aktualnymi przepisami związanymi z epidemią Covid-19, termin III Międzynarodowej Konferencji na temat “Zmian klimatu i środowiska w obszarach polarnych w ostatnim tysiącleciu” – (‘Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium’) (https://polarclimate2020.umk.pl/pages/main_page/) przesunięty został na 30 sierpnia – 1 września 2021 r.