Nabór na 43. Wyprawę Polarną do Stacji Hornsund 2020/2021

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na

UCZESTNIKÓW 43. WYPRAWY POLARNEJ IGF PAN DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND NA SPITSBERGENIE
w sezonie 2020/2021

Poszukujemy:

I. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy zimującej (całorocznej) 43. Wyprawy Polarnej IGF PAN:

 • Geofizyk
  z doświadczeniem w dziedzinach geofizyki lub elektroniki;
 • Meteorolog
  w szczególności z doświadczeniem w służbie meteorologicznej IMGW;
 • Specjalista ds. monitoringu środowiska / hydrochemik
  w szczególności z doświadczeniem w pracy w laboratorium chemicznym, w obsłudze chromatografu jonowego oraz w pracy w terenie;
 • Informatyk
  z doświadczeniem w zakresie administrowania systemów Linux/Windows i teleinformatyce/łączności internetowej;
 • Mechanik
  w szczególności z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych;
 • Konserwator
  z doświadczeniem w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz napraw i konserwacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjnych.

  Okres pobytu grupy zimującej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund: Wyjazd: czerwiec 2020 r.; Powrót: lipiec 2021 r.

II. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy letniej 43. Wyprawy Polarnej IGF PAN:

 • Pracownik techniczny
  w szczególności z umiejętnościami w zakresie robót ogólnobudowlanych, stolarki, elektryki, hydrauliki i mechaniki;
 • Asystent terenowy
  z doświadczeniem terenowym (zimowym i górskim) i motorowodnym;
 • Administrator Stacji
  w szczególności z doświadczeniem w zakresie administracji biurowej i obsługi ruchu turystycznego oraz znajomością języka angielskiego;
 • Kucharz oraz Asystent kucharza z praktyką w żywieniu zbiorowym.

  Okres pobytu grupy letniej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund: Wyjazd: czerwiec 2020 r.; Powrót: wrzesień 2020 r. z wyjątkiem: – Kucharz: wyjazd: kwiecień/maj 2020 r.; powrót: wrzesień 2020 r.

  Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

 • Patentów motorowodnych, zaświadczeń ukończenia wszelkiego rodzaju kursów medycznych (pierwsza pomoc, ratownictwo) i innych przydatnych uprawnień;
 • Doświadczenia terenowego (w szczególności zimowego górskiego);
 • Wszelkiego rodzaju uprawnień i umiejętności związanych z obsługą instalacji elektrycznych (SEP), urządzeń mechanicznych (np. transporterów PTS,dźwigów HDS, ciągników) oraz uprawnień spawalniczych;
 • Wszelkiego rodzaju umiejętności technicznych;
 • Znajomości języków obcych (w szczególności języka angielskiego).

  Oferty należy przesyłać na adres rekrutacja43@igf.edu.pl w terminie nie później niż do dnia 25.11.2019 r. Oferty muszą zawierać co najmniej:

 • CV kandydata;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

  W ofercie należy wskazać nazwę stanowiska, którego dotyczy oferta.

Kwalifikacja uczestników Wyprawy odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. 1)  Weryfikacja i ocena złożonych ofert pracy (listopad 2019 r.);
 2. 2)  Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (grudzień 2019 r./styczeń

  2020 r.);

 3. 3)  Badania lekarskie, w tym badania psychologiczne (styczeń/luty 2020 r.);
 4. 4)  Szkolenia i kursy specjalistyczne (marzec – maj 2020 r.);
 5. 5)  Wyjazd do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund (początek czerwca 2020 r.).

Informujemy, że w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Z zakwalifikowanymi uczestnikami 43. Wyprawy Polarnej IGF PAN podpisywane będą umowy o pracę na czas określony, na warunkach obowiązujących w IGF PAN.

page3image37890944 page3image37891136page3image37891328

Do składanych ofert należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, w celach rekrutacyjnych na zasadach określonych w „Klauzuli informacyjnej do procesu rekrutacji”. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danychosobowych do celów przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (01-452), przy ul. Księcia Janusza 64,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ igf.edu.pl,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych na uczestników Wypraw Polarnych IGF PAN na podstawie wyrażonej zgody – art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),

4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.


OGŁOSZENIE W FORMACIE PDF: https://www.pkpolar.pl/wp-content/uploads/2019/10/OGLOSZENIE-PRACA-43.-WYPRAWA.pdf

Comments are closed.