Odnaleziony film z Wyprawy na Spitsbergen w 1934 roku!

Dr  Jacek  Szymala z Instytutu  Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego odnalazł  przedwojenny reportaż z  polskiej  wyprawy  na  Spitsbergen  z  1934  r.  Film  pod  tytułem “Do  Ziemi  Torella”  został wyreżyserowany przez uczestnika wyprawy – Witolda Biernawskiego, a wydawcą była nieistniejąca już wytwórnia Panta Film. W okresie międzywojennym dzieło było prezentowane również za granicą (Norwegia, USA). Po wojnie ślad po filmie zaginął i przez ostanie dziesięciolecia pozycja ta uważana była za zaginioną.
 
Odnaleziony film został zdigitalizowany, wykonano i dodano napisy w języku angielskim. Trwa praca nad analizą i interpretacją odnalezionego materiału w szerokim kontekście dziejów oraz przebiegu wyprawy i przygotowania do pokazów w Polsce.
 

Szerzej na temat znaleziska w Biuletynie Informacyjnym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr nr 28 (XI 2019) http://wnhip.uni.wroc.pl/content/download/46985/242178/file/Biuletyn28.pdf

Warto dodać, że “Do ziemi Torella” to jeden z dwóch zmontowanych filmów Biernawskiego w 1935 roku. Drugi pt. “Ku wiecznym lodom Spitsbergenu” prawdopodobnie nigdy nie wszedł na ekrany, być może zostanie jeszcze odnaleziony.

Więcej o Wyprawie z 1934 roku można przeczytać w opracowaniu Prof. Piotra Kohlera: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/12484/kohler_polska_wyprawa_na_spitsbergen.pdf?sequence=1&isAllowed=y