Otwarty wykład dr. Łukasza Stachnika “Jak recesja lodowców wpływa na obieg CO2? Negatywne sprzężenia zwrotne w obszarach zlodowaconych”

W dniu 20.11.2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się referat dr. Łukasza Stachnika (Uniwersytet Wrocławski), zatytułowany “Jak recesja lodowców wpływa na obieg CO2? Negatywne sprzężenia zwrotne w obszarach zlodowaconych”, w ramach zebrania Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 

Wiadomość z prośbą o dane do logowania na zebranie należy przesłać na adres: piotr.lamparski@twarda.pan.pl.