Program stypendialny IASC Fellowship Program 2020

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Stypendialnego IASC (International Arctic Science Committee) – IASC Fellowship Program.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz zasad aplikacji dostępne są na stronie internetowej https://iasc.info/

Wspomniany program ma na celu zaangażowanie młodych naukowców w prace następujących grup roboczych: Atmosphere, Cryosphere, Marine, Social & Human, Terrestrial.

Stypendystami mogą zostać doktoranci lub młodzi doktorzy. Od uczestników oczekuje się wkładu naukowego, a także pomocy w organizowaniu określonych prac i współpracy w składaniu sprawozdań do sekretariatu IASC. Program daje możliwość zaangażowania się w najnowocześniejsze działania naukowe prowadzone w międzynarodowych grupach.

Comments are closed.