“Tożsamość. Warsztaty w Arktyce” – konkurs dla polskich humanistów – pisarzy, filozofów, historyków

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich humanistów – pisarzy, filozofów, historyków. Na warsztaty za kręgiem polarnym pojedzie w końcu lutego 2020 r. sześciu polskich autorów w wieku od 25 do 41 lat. Zespół ekspertów przeprowadzi zajęcia poświęcone myśleniu o tożsamości. Samotna baza na wyspie Uløya zapewni niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej. Uzupełnieniem głównej nagrody, jaką są warsztaty, będą stypendia oraz promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

Nagrodę stanowią:

a) udział w warsztatach twórczych dla maksymalnie sześciu osób (dalej: “Warsztaty”) oraz b) jedno lub więcej stypendiów. Budżet stypendialny może maksymalnie osiągnąć sumę 30 000 zł.

Zgłoszenia do konkursu oceni zespół w składzie: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Wawrzyniec Rymkiewicz (filozof, tłumacz, wydawca, redaktor naczelny kwartalnika Kronos), Mariusz Cieślik (prozaik, scenarzysta, dziennikarz, z-ca dyrektora radiowej “Trójki”), Dawid Jung (poeta, redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich) oraz założyciel Fundacji Identitas, Tomasz Kaźmierowski.

Termin zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Specjalnej Identitas upływa 16 grudnia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Patronami medialnymi “Tożsamości. Warsztatów w Arktyce” są Polskie Radio, kwartalnik Kronos, Zeszyty Poetyckie i tygodnik Do Rzeczy.

Szczegóły:
 
Regulamin:
 

Comments are closed.