Wyniki konkursu Konkurs “Travel and Stay Fee Support for the UNIS courses” dofinansowanego ze środków CRIOS!

Konkurs “Travel and Stay Fee Support for the UNIS courses” dofinansowany ze środków CRIOS – Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021) został rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa po zapozaniu z Państwa aplikacjami utworzyła listę rankingową prezentowaną wg indywidualnych numerów kodowych:

Warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania jest bezzwłoczne dostarczenie na adres e-mail: office@pkpolar.pl potwierdzenia przyjęcia na wybrany kurs UNIS. Granty będą przyznawane do wyczerpania puli 100 tys. zł (minimum 6).

Gratulujemy i trzymamy kciuki za pomyślne wyniki aplikacji na kursy UNIS!

Skip to content