Zespół do spraw Polityki Polarnej Państwa rozpoczął pracę

We wtorek, 22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Polityki Polarnej Państwa. Zespół jest organem doradczym Rady Ministrów w zakresie polityki wobec regionów polarnych. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji państwowej oraz świata nauki. Do najważniejszych zadań Zespołu należy monitorowanie wdrażania dokumentów programowych Rady Ministrów dotyczących polityki polarnej i koordynacja działań administracji rządowej w zakresie wykonywania tej polityki. Zespół zajmuje się także analizą umów międzynarodowych i innych dokumentów dotyczących polityki polarnej

Środowisko naukowe reprezentują w Zespole: dr hab. Robert Bialik, prof. Piotr Głowacki, dr Dariusz Ignatiuk (Delegat Polskiego Konsorcjum Polarnego), Agnieszka Kruszewska (wybrana współprzewodnicząca grupy roboczej ds. Antarktyki), prof. Marek Lewandowski oraz prof. Jan Marcin Węsławski (wybrany współprzewodniczącym grupy roboczej ds. Arktyki). 

Foto: https://www.gov.pl/

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/pierwsze-posiedzenie-zespolu-do-spraw-polityki-polarnej-panstwa 

Skip to content