Zmarł prof. Leszek Szerszeń – wieloletni członek Polskiego Klubu Polarnego

Dnia 2 listopada, w wieku 91 lat, zmarł Profesor Leszek Szerszeń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pionier polskich polarnych badań gleboznawczych. 

Pogrzeb Profesora odbędzie się w sobotę 9 listopada o godz. 12 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.   

Cześć jego pamięci!


Prof. dr hab. Leszek Szerszeń urodził się w 1928 r. w Zawadzie (woj. rzeszowskie), a gimnazjum i liceum ogólnokształcące ukończył w pobliskich Ropczycach. Studia wyższe, które rozpoczął jako student Wydziału Rolniczego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, ukończył w 1954 roku jako absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej. W 1955 roku otrzymał stanowisko asystenta w Katedrze Gleboznawstwa, gdzie został włączony w prace glebowo-kartograficzne pod kierunkiem prof. Jana Tomaszewskiego. W 1959 roku, w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego, wziął udział w wyprawie naukowej na Spitsbergen, podczas której – pod kierunkiem prof. Alfreda Jahna z Uniwersytetu Wrocławskiego – zgromadził obserwacje i materiały do rozprawy doktorskiej „Studia nad glebami strefy klimatu arktycznego na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu” obronionej w 1962 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w 1972 roku na podstawie rozprawy „Wpływ czynników bioklimatycznych na procesy zachodzące w glebach Sudetów i Spitsbergenu”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982, a profesora zwyczajnego – w 1991 roku.

Prof. Leszek Szerszeń znany jest w środowisku naukowym jako pionier polskich polarnych badań gleboznawczych, propagator bioklimatycznego ujęcia genezy i przestrzennego zróżnicowania gleb górskich, a także badacz procesów degradacji gleb terenów przemysłowych (szczególnie w rejonie hutnictwa miedzi) i terenów górskich (rejon tzw. Czarnego Trójkąta, w tym Karkonoszy). Ostatnim dużym projektem koordynowanym przez prof. L. Szerszenia były badania nad skutkami wielkiej powodzi w  1997 roku.

W latach 1975-1983 prof. Szerszeń był dyrektorem Instytutu Gleboznawstwa, Chemii Rolnej i Mikrobiologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w latach 1987-1993 – dyrektorem Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego AR. W uznaniu dla zaangażowania w badania gleb górskich oraz w idee ochrony przyrody Sudetów pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Klubu Polarnego.

Profesor Szerszeń był cenionym badaczem i animatorem życia naukowego oraz popularnym nauczycielem akademickim. Wypromował ponad 100 magistrów oraz 7 doktorów.

 

Comments are closed.