Zmiany w składzie Rady PKPol

W związku z upływającą kadencją Rady PKPol nastąpił szereg zmian Delegatów delegowanych do Rady przez władze swoich instytucji. 

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr. hab. Marka Ewertowskiego zastąpił prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
  • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie: dr. hab. Michała Łaszczuka, prof. UMCS zastąpiła dr Monika Szkarłat 
  • Uniwersytet Wrocławski: prof. dr. hab. Krzysztofa Migałę zastąpił dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr 
  • Instytut Geofizyki PAN: dr. Adama Nawrota zastąpił dr hab. Mateusz Moskalik 
  • Instytut Oceanologii PAN: prof. dr. hab. Waldemara Walczewskiego zastąpiła dr Agnieszka Beszczyńska-Möller
  • Uniwersytet Morski w Gdyni: w miejsce ustępującego dr inż. kpt. ż.w. Henryka Śniegockiego, prof. UMG delegowani zostali prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, JM Rektor UMG, oraz dr hab. inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG
  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy: dr. Szymona Ostrowskiego zastąpił dr inż. Mateusz Damrat, Dyrektor PIG-PIB 
  • Politechnika Warszawska: dr. hab. inż. Dariusza Gotlib, prof. PW oraz dr. hab. inż. Pawła Bylinę, prof. PW zastąpili dr inż. Dominik Próchniewicz oraz mgr inż Kinga Węzka

 

Składamy serdeczne podziękowania ustępującym Członkom Rady PKPol, a nowej Radzie życzymy owocach działań. 

 

Z aktualnym składem osobowym Rady PKPol można zapoznać się na stronie https://www.pkpolar.pl/zarzadrada-pkpol/

 

 

 

 

Skip to content