Polska Baza Metadanych Polarnych

Inicjatywę opracowania polskiej bazy metadanych polarnych koordynuje Zastępca Przewodniczącej PKPol, prof. UMK dr hab. Ireneusz Sobota, który zastąpił odchodzącego ze stanowiska z końcem 2017 roku prof. UG dr. hab. Leszka Łęczyńskiego.

prof UMK. dr hab. Ireneusz Sobota, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, Politechnika Warszawska dr Grzegorz Karasiński, Instytut Geofizyki PAN prof. dr hab. Piotr Köhler, Uniwersytet Jagielloński dr Łukasz Małarzewski, Uniwersytet Śląski mgr Krzysztof Rymer, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN

Osoby wspierające pracę zespołu:

dr hab. Paweł Bylina, prof. PW, Politechnika Warszawska mgr inż. Miłosz Gnat, Politechnika Warszawska

Spotkania zespołu:

 • 23.06.2015. IGF PAN, Warszawa
 • 23-24.11.2015. IGF PAN, Warszawa
 • 26.01.2016. Udział w spotkaniu nt. Infrastruktura badawcza w programie Horyzont 2020, IPPT PAN, Warszawa
 • 23.11.2016. Politechnika Warszawska

Ponadto, stałe konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

Na ostatnim spotkaniu Grupy Roboczej ds. Baz Danych, w dniu 23 listopada 2016 r. ustalono, iż:

 • miejsce na serwerze zostanie użyczone nieodpłatnie i bezterminowo przez Politechnikę Warszawską;
 • do tworzenia bazy danych zostanie użyte bezpłatne (open source) oprogramowanie GeoNetwork. W styczniu 2017 r. zostanie zaproponowana i zaprezentowana elektroniczna ankieta do zbierania metadanych wśród Konsorcjantów;
 • podjęto decyzję o stworzeniu pilotażowej bazy danych dla Centrum Studiów Polarnych KNOW na podstawie danych zbieranych przez doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych.
 • styczeń 2017 – tworzenie bazy adresów pracowników instytucji – Partnerów PKPol, prowadzących badania polarne;
 • luty 2017 – ankieta dotycząca zbiorów danych, którymi dysponują instytucje – Partnerzy PKPol;
 • marzec – kwiecień 2017 – opracowanie formularza w programie GeoNetwork wraz z instrukcją wypełniania, szkolenie dla studentów CSP KNOW;
 • metadane polarne będą sukcesywnie wprowadzane na serwery.