Czy cieplejsza woda w Hornsundzie ucieszy morskie ptaki?

The average density of the most numerous seabirds in the studied summer seasons disaggregated into habitats.

W lecie 2014 roku zaobserwowano silny napływ ciepłej wody do fiordu Hornsund na Spitsbergenie. W znaczący sposób zmieniło to na występowanie liczebność różnych ptaków żerujących w okolicy fiordu, głównie alczyków (na zdjęciu) i mew trójpalczastych. Zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Oceanologii PAN w artykule „Advection of Atlantic water masses influences seabird community foraging in a high-Arctic fjord” przeanalizował szczegóły tych zmian oraz perspektywy przyszłych zmian parametrów wody w arktycznych fiordach dla morskich ptaków.

Zapraszamy do lektury artykułu:
Lech Stempniewicz, Agata Weydmann-Zwolicka, Agnieszka Strzelewicz, Michał Goc, Marta Głuchowska, Dorota Kidawa, Waldemar Walczowski, Jan Marcin Węsławski, Adrian Zwolicki. 2021. Advection of Atlantic water masses influences seabird community foraging in a high-Arctic fjord, Progress in Oceanography 193.

Skip to content