Nowa kompleksowa publikacja: „Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)”

Ukazało się opracowanie „Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)„, pod redakcją prof. Ireneusza Soboty. 
Z recenzji: 
 
„Atlas jest dziełem wybitnym, w którym znakomicie – w formie syntetycznej i perfekcyjnej pod względem wizualnym – zaprezentowano rezultaty wieloletnich (od 1975 r.) badań części Spitsbergenu przez geografów toruńskich. Wyniki badań lodowców spływających na równinę Kaffiøyra pokazano na tle całego Svalbardu poświęcając na to cały pierwszy rozdział atlasu, oraz na tle środowiska przyrodniczego regionu Kaffiøyra i przyległych gór, któremu poświęcono rozdział drugi. W ten sposób powiązano wyniki badań zmian lodowców równiny Kaffiøyra z wynikami badań zmian lodowców na innych obszarach oraz pokazano środowiskowe przyczyny i skutki tych zmian. Będzie stanowić ważny krok w rozwoju wiedzy geograficznej o tej części Arktyki, a także znakomitą promocję zarówno UMK, jak i polarystyki polskiej na forum międzynarodowym.”
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
 
„Atlas jest efektem wielu lat badań i obserwacji środowiska Arktyki prowadzonych przez badaczy toruńskich z udziałem Autora w północno-zachodniej części Spitsbergenu. Książka poświęcona jest kriosferze, silnie zmieniającej się pod wpływem globalnych zmian klimatu. Obserwowane lodowce w dramatycznym tempie topnieją i znikają, stanowiąc jeszcze do niedawna charakterystyczny element naturalnego środowiska w obszarach polarnych. Atlas w kompleksowy sposób przedstawia przebieg tych procesów i obecny stan kriosfery stając się monografią z cenną dokumentacją naukową. Atlas wyraża pasję badawczą Autora i jego zaangażowanie. Książka jest trafnym i zwartym podsumowaniem aktualnej wiedzy o stanie kriosfery na Svalbardzie, a przygotowana w anglojęzycznej wersji jest znakomitą promocją polskiej nauki i osiągnięć Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.”
Prof. Krzysztof Migała
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia ze strony fb Stacji Kaffioyra i Centrum Badań Polarnych UMK: https://www.facebook.com/Stacja-Polarna-UMK-Kaffioyra-SpitsbergenCentrum-Badań-Polarnych-128101680580582/
Skip to content