Topniejące lodowce – wtórne źródło zanieczyszczeń

Ukazały się właśnie dwie publikacje wskazujące na problem wtórnej emisji zanieczyszczeń w trakcie topnienia lodowców: 

„A diagram of the glacial system with the environmental media potentially storing pollutants”

 

Dr Krystyna Kozioł tak podsumowuje przegląd:

„Obejmuje on literaturę o elementach środowiska związanych z systemem lodowcowym, od powietrza atmosferycznego po wody odpływające z lodowców, w kontekście zagrożenia uwalnianiem trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) z wtórnych źródeł. Wiele miejsca poświęciliśmy roli śniegu, aby móc lepiej przewidywać, gdzie problem nasili się lub zmniejszy w przyszłości.
 
Główne wnioski z artykułu to:
  • Po systematycznym przejrzeniu stężeń TZO w systemach lodowcowych półkuli północnej uznaliśmy, że wszystkie cztery klasy rozpatrywanych substacji mogą podlegać wtórnej emisji: pestycydy chlorowcoorganiczne (OCP), polichlorowane bifenyle (PCB), polibromowane difenyloetery (PBDE) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).
  • Dotychczasowe badania są najbogatsze w Alpach Europejskich, ale wbrew wcześniejszym interpretacjom nie oznacza to, że zanieczyszczenia koncentrują się wokół szerokości geograficznej 45°N.
  • Globalny transport TZO i prognozowany rozkład przestrzenny i ilościowy opadów śniegu w przyszłości narażają Arktykę na długoterminowe skutki zjawiska wtórnej akumulacji i reemisji TZO z lodowców.
  • W przypadku PCB i WWA, warstwy lodu magazynujące te zanieczyszczenia wyemitowane w przeszłości są stosunkowo grube (nawet 100 m lodu w ekstremalnych przypadkach!) i dlatego uwalnianie z nich TZO może być długoterminowym zagrożeniem.
 
Niestety, praca Pouch i in. (2021; https://www.sciencedirect.com/…/abs/pii/S0025326X2100014X) ukazała się już po złożeniu naszej do druku, ale wraz z Ademollo i in. (2021, https://www.sciencedirect.com/…/abs/pii/S0025326X20310183) potwierdzają oni, że problem w Arktyce jest zauważalny nawet w skali fiordu, tj. głębokiej zatoki morskiej, to której uchodzą lodowce z lodem odpowiedniego wieku.”
 
 
Skip to content